Zmiany w egzaminowaniu przyszłych kierowców

Zmiany w egzaminowaniu przyszłych kierowców

Już 10 listopada 2016 wchodzi rozporządzenie poważnie zmieniające zasady egzaminowania! Zgodnie z nowymi zasadami decyzja o przerwaniu egzaminu będzie należała wyłącznie do egzaminatora, nie będzie on musiał przerywać Twojego egzaminu na prawo jazdy jeśli popełnisz błąd któryś z błędów określonych w tabeli nr 1 załącznika nr 2 rozporządzenia.

Rozporządzenie (fragment).: 7) w § 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Egzaminator:

1) może przerwać egzamin państwowy, jeżeli zaistniały przesłanki, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy, w szczególności określone w tabeli nr 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia;

2) przerywa egzamin państwowy:

  1. a) jeżeli stwierdził awarię urządzenia rejestrującego, uniemożliwiającą rejestrację przebiegu części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem wyposażonym w sprawne urządzenie rejestrujące,
  2. b) na wniosek osoby egzaminowanej,
  3. c) w przypadku, o którym mowa w § 32,
  4. d) jeżeli stwierdził awarię pojazdu egzaminacyjnego, uniemożliwiającą dalsze prowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego, a nie ma możliwości przeprowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego innym pojazdem egzaminacyjnym.”; link do rozporządzenia: kliknij