Terminarz kursów

KURSY PRAWA JAZDY KAT. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, C, C+E, D

KURSY 2-TYGODNIOWE PRAWA JAZDY

Kraków Kraków Kraków
ul. Czarnowiejska 13/9 ul. Jerzmanowskiego 40/6 ul. Wrocławska 48
25.01.2021 godz. 18.00 25.01.2021 godz. 18.00 18.01.2020 godz. 18.00
08.02.2021 godz. 18:00 08.02.2021 godz. 18:00 01.02.2020 godz. 18.00
22.02.2021 godz. 18.00 22.02.2021 godz. 18.00 15.02.2021 godz. 18.00
08.03.2021 godz. 18:00 08.03.2021 godz. 18:00 01.03.2021 godz. 18.00
22.03.2021 godz 18:00 22.03.2021 godz 18:00 15.03.2021 godz. 18.00
05.04.2021 godz 18:00 05.04.2021 godz 18:00 29.03.2021 godz. 18.00
19.04.2021 godz 18:00 19.04.2021 godz 18:00 12.04.2021 godz. 18.00
03.05.2021 godz 18:00 03.05.2021 godz 18:00 26.04.2021 godz. 18.00
Wieliczka Zabierzów
ul. Goliana 4b ul. Krakowska 26
18.01.2021 godz. 18.00 18.01.2021 godz. 18.00
01.02.2021 godz. 18.00 01.02.2021 godz. 18.00
15.02.2021 godz. 18.00 15.02.2021 godz. 18.00
01.03.2021 godz. 18.00 01.03.2021 godz. 18.00
15.03.2021 godz. 18.00 15.03.2021 godz. 18.00
29.03.2021 godz. 18.00 29.03.2021 godz. 18.00
12.04.2021 godz. 18.00 12.04.2021 godz. 18.00
26.04.2021 godz. 18.00 26.04.2021 godz. 18.00

KURSY WEEKENDOWE PRAWA JAZDY

Kraków Kraków
ul. Czarnowiejska 13/9 ul. Jerzmanowskiego 40/6
22.01.2021 godz. 17.00 29.01.2021 godz.17.00
05.02.2021 godz. 17.00 12.02.2021 godz.17.00
19.02.2021 godz 17.00 26.02.2021 godz.17.00
05.03.2021 godz. 17.00 12.03.2021 godz. 17.00
19.03.2021 godz. 17.00 26.03.2021 godz.17.00
02.04.2021 godz. 17.00 09.04.2021 godz.17.00
16.04.2021 godz. 17.00 23.04.2021 godz.17.00
30.04.2021 godz. 17.00 07.05.2021 godz.17.00
Kraków Kraków
ul. Kościuszki 54 ul. Wrocławska 48
22.01.2021 godz. 17.00 29.01.2021 godz. 17.00
29.01.2021 godz. 17.00 12.02.2021 godz. 17.00
05.02.2021 godz. 17.00 26.02.2021 godz 17.00
12.02.2021 godz.17.00 12.03.2021 godz 17.00
19.02.2021 godz.17.00 26.03.2021 godz 17.00
26.02.2021 godz.17.00 09.04.2021 godz 17.00
05.03.2021 godz 17.00 23.04.2021 godz 17.00
12.03.2021 godz 17.00 07.05.2021 godz 17.00
19.03.2021 godz 17.00 21.05.2021 godz 17.00
Wieliczka Zabierzów
ul. Goliana 4b ul. Krakowska 26
22.01.2021 godz. 17.00 29.01.2021 godz.17.00
05.02.2021 godz. 17.00 12.02.2021 godz.17.00
19.02.2021 godz. 17.00 26.02.2021 godz.17.00
05.03.2021 godz. 17.00 12.03.2021 godz. 17.00
19.03.2021 godz. 17.00 26.03.2021 godz. 17.00
02.04.2021 godz. 17.00 09.04.2021 godz. 17.00
16.04.2021 godz. 17.00 23.04.2021 godz. 17.00

KURSY MOTOCYKLOWE

Kraków ul.Kościuszki 54
19.02.2021 godz 17.00

12.03.2021 godz 17.00

26.03.2021 godz 17.00

09.04.2021 godz 17.00

23.04.2021 godz 17.00

07.05.2021 godz 17.00

21.05.2021 godz 17.00

11.06.2021 godz 17.00

25.06.2021 godz 17.00

09.07.2021 godz 17.00

23.07.2021 godz 17.00

06.08.2021 godz 17.00

20.08.2021 godz 17.00

03.09.2021 godz 17.00

17.09.2021 godz 17.00

08.10.2021 godz 17.00

SZKOLENIE OKRESOWE

Kraków, ul. Wrocławska 48
05.02.2020 godz. 17.00
19.02.2020 godz. 17.00

KURSY KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ I KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ

Kraków, ul. Wrocławska 48 Wieliczka, ul. Goliana 4b
zapisy trwają!! zapisy trwają!!

KURSY KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ PRZYSPIESZONEJ

Kraków, ul. Wrocławska 48 Wieliczka, ul. Goliana 4b
18.01.2021 godz. 10.00

08.02.2021 godz. 10.00

22.02.2021 godz.10.00

15.03.2021 godz. 10.00

29.03.2021 godz. 10.00

19.04.2021 godz 10.00

zapisy trwają!!

KURSY KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ UZUPEŁNIAJĄCEJ PRZYŚPIESZONEJ

Kraków, ul. Wrocławska 48
11.01.2021 godz. 10.00
27.01.2021 godz. 10.00
09.02.2021 godz. 10.00

KURS INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY PODSTAWOWY I UZUPEŁNIAJĄCY

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
29.01.2021 godz. 18.00
12.02.2021 godz. 18.00
26.02.2021 godz. 18.00

SZKOLENIE ADR

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
KURS PODSTAWOWY
zapisy trwają !!
KURS SPECJALISTYCZNY-CYSTERNY
zapisy trwają!!

WÓZKI WIDŁOWE

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
 Wieliczka, ul. Goliana 4b
29.01.2021 godz. 17.00

12.02.2021 godz. 17.00

26.02.2021 godz. 17.00

zapisy trwają!!

WARSZTATY INSTRUKTORSKIE

26.01.2021 godz. 16.00
26.02.2021 godz. 16.00
26.03.2021 godz. 16.00

HDS

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9
zapisy trwają!!

CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH

Kraków ul. Wrocławska 48
26.02.2021 godz. 17.00

DIAGNOSTA SAMOCHODOWY

Kraków, ul. Kościuszki 54
12.03.2021 godz. 17:00

KARTA ROWEROWA

Kraków, ul. Wrocławska 48
zapisy trwają