W formie cyklu zajęć

Szkolenie okresowe w formie cyklu zajęć trwa 5 dni. Każdego dnia, w trakcie 7 godzin, omawiany jest jeden z modułów.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z d. 2 lipca 2008 r. z pośród 5 istniejących  modułów 3 są obowiązkowe natomiast 2 do wyboru przez osobę uczestniczącą w szkoleniu.

Szkolenie obejmuje łącznie 35 godzin zajęć, realizowanych raz na 5 lat.

Na zakończenie szkolenia, kierowca uzyskuje zaświadczenie potwierdzające odbycie szkolenia w zakresie tematycznych modułów, z uwzględnieniem daty odbytych zajęć oraz zawierających informację w ramach jakiego bloku programowego zajęcia były realizowane.

Po zakończeniu wszystkich zajęć w ramach wszystkich modułów wystawiane jest świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat.