Program kwalifikacji wstępnej

PROGRAM KWALIFIKACJI WSTĘPNEJ

Do pobrania: Plan szkolenia KWALIFIKACJA

  • moduł części podstawowej – 195 zajęć teoretycznych
  • moduł części specjalistycznej – 65 godzin zajęć teoretycznych
  • moduł części specjalistycznej – 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym
  • moduł części specjalistycznej – 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warunkach specjalnych

 

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

  • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
  • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu – wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat.

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawie jazdy poprzez wpisanie kodu „95” wraz z wpisanie jego daty ważności

 

PROCEDURA WPISU KODU „95”  POBIERZ