Kwalifikacja wstępna

Kurs kwalifikacji wstępnej dla kierowców zawodowych skierowany jest do osób, które zawodowo zajmują się transportem.

Kwalifikacja wstępna składa się z części teoretycznej oraz praktycznej – łącznie 280 godzin.

Program szkolenia składa się z dwóch części:

  • podstawowej – 195 godz
  • specjalistycznej: część teoretyczna – 65 godz, zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 16 godz, zajęcia praktyczna z jazdy w warunkach specjalnych – 4 godziny)

W szkoleniu kwalifikacji wstępnej mogą wziąć udział osoby, które:

  • przez co najmniej 185 dni w roku przebywają na terenie RP (ze względu na więzi osobiste lub zawodowe)
  • przez co najmniej 6 miesięcy studiują na terenie RP
  • nie są obywatelami państw członkowskich UE, ale mają zamiar wykonywać przewozy na rzecz podmiotu, mającego siedzibę na terytorium RP

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

  • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
  • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat.