Program kwalifikacji uzupełniającej

* moduł części specjalistycznej – 65 godzin zajęć teoretycznych

* moduł części specjalistycznej – 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym

Test kwalifikacyjny przeprowadza komisja egzaminacyjna składająca sie z trzech członków, z których jeden pełni funkcję przewodniczącego. Komisję egzaminacyjną powołuje Wojewoda.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

* test specjalistyczny składający się z 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części specjalistycznej dla kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej. Egzamin trwa 15 minut.

Osobie szkolonej, która uzyskała pozytywny wynik testu, w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu, Wojewoda wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej ważnej na okres 5 lat.

Osoba, która uzyskała negatywny wynik testu może przystąpić do kolejnych testów kwalifikacyjnych organizowanych w tym samym ośrodku.

Potwierdzenie uzyskania kwalifikacji zawodowych kierowcy odnotowuje się w prawo jazdy poprzez wpisanie kodu „95” wraz z jego datą ważności.

PROCEDURA WPISANIA KODU „95” Pobierz kod 95