Kwalifikacja wstępna uzupełniająca

Kwalifikacja wstępna uzupełniająca, przeznaczona jest dla kierowców, którzy posiadają już uprawnienia kwalifikacji wstępnej w ramach jednego z bloków programowych, a chcą rozszerzyć swoje uprawniania o drugi z bloków.

Wyróżnia się dwa rodzaje kursów kwalifikacji wstępnej uzupełniającej:

  • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E
  • dla kierowców posiadających prawo jazdy kategorii D, D+E, D1, D1+E, którzy rozszerzają swoje kompetencje o kwalifikację wstępną dla prawa jazdy kategorii C, C+E, C1, C1+E

Kurs kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, to zajęcia specjalistyczne, składające się z dwóch części – teoretycznej (65 godzin)  i praktycznej (5 godzin) – łącznie 70 godzin.