Kwalifikacja wstępna przyspieszona

Szkolenie kwalifikacji wstępnej przyspieszonej przeznaczone jest dla kierowców, którzy:

  • posiadają prawo jazdy kat. C lub C1, wydane po dniu 10 września 2009 r oraz mają ukończone 21 lat
  • posiadają prawo jazdy kat. D lub D1, wydane po dniu 10 września 2008 r oraz mają ukończone 23 lata

Kurs kwalifikacji wstępnej przyspieszonej składa się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej, w odpowiednich blokach programowych – łącznie 140 godzin:

  • zajęcia teoretyczne – 130 godzin
  • zajęcia praktyczne w ruchu drogowym – 8 godzin
  • zajęcia praktyczne z jazdy w warunkach specjalnych – 2 godziny

Po zakończeniu kursu, kierowca przystępuje do egzaminu teoretycznego. Egzamin odbywa się przed trzyosobową komisją egzaminacyjną, powołaną przez Wojewodę.

Test kwalifikacyjny obejmuje:

  • test podstawowy – 20 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części podstawowej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E  lub  C, C+E, C1, C1+E
  • test specjalistyczny – 10 pytań w zakresie tematów realizowanych dla części praktycznej kursu kwalifikacyjnego w ramach kwalifikacji wstępnej dla prawa jazdy kat. D, D+E, D1, D1+E lub  C, C+E, C1, C1+E

Egzamin przyjmuje formę testu, w którym tylko jedna odpowiedź jest poprawna.

Czas trwania egzaminu to 45 minut.

Test jest zaliczony, gdy kierowca odpowie poprawnie na minimum 16 pytań z części podstawowej oraz na 5 pytań z części specjalistycznej.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu, wojewoda w terminie do 7 dni od dnia przeprowadzenia testu – wydaje świadectwo kwalifikacji zawodowej, ważne przez okres 5 lat.