Profil kandydata na kierowcę

W związku ze zmianami w prawie, od 19 stycznia 2013 roku, uległy zmianie zasady egzaminowania kierowców oraz zapisów na kurs prawo jazdy.

Każdy przyszły kierowca, przed zapisem na kurs musi uzyskać profil kandydata na kierowcę.

W naszym ośrodku pomożemy Państwu załatwić wszystkie formalności. Wystarczy przyjść do jednego z naszych biur z aktualną fotografią i orzeczeniem lekarskim, a resztą formalności zajmiemy się my. Pkk zakładamy w Krakowie i Węgrzcach . Szczegóły – w każdym z biur OES-u.

Aby uzyskać numer PKK należy przygotować:

  • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kierowania pojazdami określonej kategorii – wydane przez lekarza, uprawnionego do badań kierowców
  • jedno wyraźne, kolorowe zdjęcie o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, jak do dowodu osobistego
  • wypełniony wniosek o wydanie prawo jazdy – druk dostępny w każdym biurze OES bądź bezpośrednio w wydziale komunikacji
  • dowód osobisty lub paszport, potwierdzający tożsamość osoby, w tym adres zameldowania i numer PESEL

Dodatkowo:

  • w przypadku osób niepełnoletnich – zgodę rodzica/opiekuna na rozpoczęcie kursu (druk do pobrania w ośrodku)
  • w przypadku kierowców zawodowych – orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami określonej kategorii, dotyczy kandydatów na kierowców kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E
  • w przypadku kierowców posiadających już prawo jazdy – kserokopię posiadanego dotychczas prawo jazdy

 

Badania lekarskie dla wszystkich kategorii prawo jazdy mogą Państwo zrobić w każdym z naszych oddziałów (informacje o terminach badań w każdym z biur), a badania psychotechniczne dla kierowców – w naszej pracowni psychotechnicznej przy ul. Czarnowiejskiej.

Komplet dokumentów należy złożyć w wydziale komunikacji odpowiednim dla miejsca zameldowania. Numer PKK nadawany jest maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych, od daty złożenia wniosku z kompletem dokumentów.