Kategoria D

Prawo jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem
 • autobusem z przyczepą lekką
 • pojazdami określonymi dla kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym, również z przyczepą lekką

 

Do kursu prawo jazdy kategorii D przystąpić mogą kierowcy, którzy:

 • posiadają prawo jazdy minimum kategorii B
 • ukończyli 24 lata
 • w przypadku kierowców, którzy uzyskali kwalifikację wstępną zgodnie z odrębnymi przepisami – minimalny wiek wynosi 21 lat
 • posiadają profil kandydata na kierowcę

 

Dla kierowców posiadających uprawnienia prawo jazdy kategorii C  kurs obejmuje:

 • 30 godzin teoretycznych
 • 40 godzin praktycznych (SOLBUS ST 11)

Egzamin wewnętrzny gratis.

 

Dla kierowców posiadających uprawnienia prawo jazdy kategorii B kurs obejmuje:

 • 30 godzin teoretycznych
 • 60 godzin praktycznych (SOLBUS ST 11)

Egzamin wewnętrzny gratis.

 

Najbliższe terminy rozpoczęcia kursu w każdym z oddziałów OESu – w zakładce Terminarz kursów.