Kategoria B1

Prawo jazdy kategorii B1 uprawnia do kierowania:

  • czterokołowcem
  • pojazdami określonymi  dla kategorii AM

 

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 30 godzin zajęć praktycznych (Microcar)
  • egzamin wewnętrzny ( teoretyczny oraz praktyczny)
  • jedno podstawienie samochodu na egzamin państwowy

 

Wymagania dla osób, które chcą zapisać się na kurs:

  • minimalny wiek to 16 lat  (15 lat i 9 miesięcy)
  • profil kandydata na kierowcę
  • zgoda rodzica/opiekuna (druk do pobrania w ośrodku)

 

Najbliższe terminy rozpoczęcia kursu w każdym z oddziałów OESu – w zakładce Terminarz kursów.