Kategoria B

Prawo jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

  • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
  • wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą lekką
  • wyżej wymienionym pojazdem z przyczepą inną niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu nie przekroczy 4250 kg
  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym również z przyczepą lekką

 

Wymagania, jakie muszą spełnić osoby, które chcą rozpocząć kurs:

  • muszą mieć ukończone 18 lat (17 lat i 9 miesięcy)
  • posiadać profil kandydata na kierowcę
  • uzyskać zgodę rodzica/opiekuna – w przypadku osób niepełnoletnich

 

Zajęcia praktyczne odbywają się na samochodach: Kia Rio oraz Hyundai i20.

Zapisz się online:

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon

Data rozpoczęcia