Kategoria A2

Prawo jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego motocykla
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy AM
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A2 oraz przyczepy

 

Cena kursu obejmuje:

– 30 godzin zajęć teoretycznych

– 20 godzin zajęć praktycznych

– egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

 

Wymagania:

  • minimalny wiek 18 lat ( 17 lat i 9 miesięcy)
  • profil kandydata na kierowcę
  • zgoda rodzica/opiekuna ( jeżeli osoba nie ma ukończone 18 lat – druk do pobrania w ośrodku);

 

Najbliższe terminy rozpoczęcia kursu w każdym z oddziałów OESu – w zakładce Terminarz kursów.