Kategoria A1

Prawo jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

  • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg
  • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kat. AM
  • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla kat. A1 oraz przyczepy

 

Cena kursu obejmuje:

  • 30 godzin zajęć teoretycznych
  • 20 godzin zajęć praktycznych
  • egzamin wewnętrzny teoretyczny i praktyczny

 

Wymagania dla osób, które chcą zapisać się na kurs:

  • ukończone 16 lat ( 15 lat i 9 miesięcy)
  • posiadanie profil kandydata na kierowcę
  • uzyskanie zgodę rodzica/opiekuna ( druk do pobrania w ośrodku)

 

Najbliższe terminy rozpoczęcia kursu w każdym z oddziałów OESu – w zakładce Terminarz kursów.