Wózki widłowe

Kurs na operatora wózka widłowego, to szkolenie, dzięki któremu uzyskają Państwo uprawnienia operatora wózka widłowego (także uprawnienia UDT).

Zapewnimy Państwu profesjonalne szkolenie, po którym zyskają Państwo uprawnienia do obsługi:

  • wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z wymianą butli gazowych
  • wózków jezdniowych naładowanych
  • wózków jezdniowych unoszących
  • wózków ciągnikowych

Podczas szkolenia, zyskają Państwo wiedzę z zakresu:

  • obowiązujących przepisów dotyczących urządzeń objętych zakresem szkolenia
  • wiadomości dotyczących podstaw budowy wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z ich charakterystyką, omówieniem podstawowych mechanizmów oraz urządzeń bezpieczeństwa – w szczególności do: oceny stanu technicznego urządzenia przed rozpoczęciem i po zakończeniu pracy, bezpiecznej obsługi urządzeń objętych szkoleniem, optymalnego wykorzystania urządzenia, identyfikacji zagrożeń oraz nabycia umiejętności wykorzystania dokumentacji eksploatacyjnej przeznaczonej dla operatora
  • wyposażenia i techniki transportu ładunków, które umożliwiają operatorowi: wykonywanie działań w sposób efektywny i bez narażania na niebezpieczeństwo siebie i innych oraz praktyczne umiejętności obsługi wózka w rzeczywistych warunkach pracy
  • umiejętności praktycznych, w tym: precyzję ruchów, ocenę wielkości masy ładunków i odległości, a także położenia środka ciężkości, optymalne wykorzystanie urządzenia
  • sposoby postępowania w sytuacjach awaryjnych

 

Po ukończonym kursie – organizujemy egzamin UDT (w cenie kursu).

Egzamin państwowy przeprowadzany jest przed komisją powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego. Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.

Formularz zgłoszeniowy na kurs- wozekwidlowy