Warsztaty dla instruktorów

W związku ze zmianami w prawie i wejściem w życie w dniu 19 stycznia 2013 r. ustawy o kierujących pojazdami, instruktorzy nauki jazdy, mają obowiązek uczestnictwa raz w roku w warsztatach instruktorskich. Na zakończenie warsztatów uzyskują zaświadczenie, które muszą złożyć w starostwie, do dnia 7 stycznia każdego roku.
Niedopełnienie obowiązku, brak uczestnictwa w kursie i nie złożenie odpowiedniego zaświadczenia w starostwie powoduje skreślenie z listy instruktorów.
 Specjalnie dla Państwa uzyskaliśmy status SUPER OSK, dzięki czemu możemy organizować obowiązkowe warsztaty dla instruktorów.
Dlatego już teraz, serdecznie zapraszamy Wszystkich instruktorów na warsztaty prowadzone w naszych oddziałach.

Trzydniowe warsztaty obejmować będą zajęcia teoretyczne i praktyczne. Zajęcia odbywają się w weekendy.

Szczegółowy plan warsztatów przedstawiony został poniżej:

Plan warsztatów doskonalenia zawodowego instruktorów

Lp.
Tematyka warsztatów
liczba godzin zajęć
teoretycznych
praktycznych
1
Psychologia
1
2
Metodyka nauczania
1
3
Prawo o ruchu drogowym
1
4
Technika kierowania pojazdem i obsługa pojazdu
1
5
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
1
6
Zasady prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców
1
7
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez instruktorów podczas prowadzenia szkolenia kandydatów na kierowców
2
8
Omówienie najczęstszych błędów popełnianych przez kandydatów na kierowców podczas egzaminu państwowego
2
9
Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzanej na placu manewrowym
1
10
Przeprowadzenie części praktycznej szkolenia dla kandydatów na kierowców przeprowadzonej w ruchu drogowym
1
11
Ocena sposobu przeprowadzania szkolenia kandydatów na kierowców przez instruktora prowadzącego warsztaty oraz wspólne omówienie błędów popełnianych przez instruktorów
2
RAZEM
10
4

 

Formularz zgłoszeniowy na kurs – POBIERZ

Najbliższe terminy rozpoczęcia kursu w każdym z oddziałów OESu – w zakładce Terminarz kursów.

Wszelkie informacje na temat warsztatów:

Kraków, ul. Czarnowiejska 13/9

tel/fax 12 632 06 06

tel.kom. 512 324 369

e-mail: [email protected]

 

Wpłaty za warsztaty można dokonać w każdej z filii naszego ośrodka lub przelewem na konto:

Mariusz Szczepanik OSK OES

ul. Wrocławska 48

30-011 Kraków

Santander Bank Polska S.A.

39 1500 1979 1219 7003 4241 0000