Pedagogika dla instruktorów praktycznej nauki zawodu

Kurs pedagogiki dla instruktorów praktycznej nauki zawodu to szkolenie, które przeznaczone jest dla osób, które będą organizowały i realizowały szkolenia zawodowe.

Aby zapisać się na kurs, muszą Państwo spełniać następujące wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat
  • minimalny poziom wykształcenia, to ukończona szkoła podstawowa 8 – klasowa lub gimnazjum

Szkolenie dla instruktorów praktycznej nauki zawodu obejmuje:

  • zajęcia teoretyczne:

– psychologia – 20 godzin

– pedagogika – 20 godzin

– metodyka – 30 godzin

  • zajęcia praktyczne w formie wykładów i ćwiczeń, prowadzone są przez wykładowców, posiadających odpowiednie merytoryczne przygotowanie oraz praktykę zawodową:

– 10 godzin praktyki metodycznej

Szkolenie kończy się egzaminem wewnętrznym, który upoważnia kandydata do podejścia do egzaminu państwowego. Składa się  on z części:

  • pisemnej  – obejmuje zagadnienia z psychologii, pedagogiki oraz metodyki
  • praktycznej – podczas której kursant omawia zajęcia, w tym sposób ich realizacji, metodykę, dobór celów