Kombajn zbożowy

Kurs na kombajn zbożowy, to szkolenie przeznaczone dla osób, które chcą uzyskać uprawnienia do uzyskania uprawnień do obsługi kombajnu zbożowego przy pracach żniwnych.

Osoby, które chcą zapisać się na kurs, muszą spełnić minimalne wymagania:

  • mieć ukończone 18 lat
  • posiadać minimalne wykształcenie – ukończoną 8 – klasową szkołę podstawową lub gimnazjum
  • posiadać prawo jazdy uprawniające do kierowania pojazdem wolnobieżnym – min. kategorii B lub T

Organizacja i czas trwania kursu może przebiegać w dwóch wariantach:

  • dla osób, które posiadają zawodowe przygotowanie rolnicze oraz praktykę w zawodzie kurs obejmuje 25 godzin zajęć teoretycznych oraz 2 godziny zajęć praktycznych
  • dla osób, które nie posiadają przygotowania rolniczego oraz praktyki – na pisemny wniosek – mogą mieć przedłużony okres szkolenia teoretycznego do 50 godzin.

Jako przygotowanie rolnicze należy rozumieć – posiadanie minimum kursu rolniczego lub szkoły zasadniczej rolniczej lub mechanizacji rolnictwa.

Praktyka, jest to posiadanie własnego gospodarstwa rolnego lub praca w takim gospodarstwie.

Część teoretyczna realizowana jest w salach wykładowych OESu w formie wykładów i ćwiczeń, w ramach 45 – minutowej jednostki dydaktycznej.

Podczas pierwszych zajęć sprawdzany jest rzeczywisty stan wiedzy rolniczej kursantów po to, by jak najlepiej dostosować szkolenie do poziomu kursantów.

Część praktyczna, realizowana jest na placu manewrowym i polu dydaktycznym (o powierzchni min. 0,5 ha) na kombajnie należącym do Ośrodka. Istnieje możliwość nauki jazdy na kombajnie kursanta, pod warunkiem, że zajęcia odbywają się wówczas na polu kursanta. Jednostka dydaktyczna zajęć praktycznych wynosi 60 min.

Szkolenie kończy się egzaminem:

  • teoretycznym – w formie pisemnego testu z części ogólnej i szczegółowej
  • praktycznym – uzyskanie zaliczenia z jazdy praktycznej