HDS

HDS, czyli kurs operatora żurawia przeładunkowego, przeznaczony jest dla osób, które pracują w transporcie drogowym, a chcą rozszerzyć swoje umiejętności i kwalifikacje o uprawnienia do załadunku.

Celem szkolenia jest przygotowanie kandydatów do obsługi żurawi przenośnych HDS w pojazdach ciężarowych wyposażonych w takie urządzenie.

Szkolenie obejmuje następujące bloki tematyczne:

część teoretyczna:

  • budowa żurawi – 10 godzin
  • urządzenia zabezpieczające wykorzystywane w żurawiach – 2 godziny
  • wyposażenie elektryczne – 2 godziny
  • obsługa żurawi – 12 godzin
  • obowiązki i zadania operatora żurawia – 8 godzin
  • BHP – 6 godzin
  • Dozór techniczny nad urządzeniami – 4 godziny

część praktyczna – praktyczna obsługa żurawia HDS – 16 godzin

Szkolenie przygotowuje do egzaminu – teoretycznego i praktycznego, przed inspektorem Urzędu Dozoru Technicznego. Koszt egzaminu – 1171,94 zł