Kurs dokształcający doskonalący

Kurs dokształcający doskonalący obejmuje:

  • kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 16 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe  – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze –  w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

Kurs kończy się egzaminem, którego celem jest sprawdzenie znajomości nowych regulacji prawnych oraz rozwiązań merytorycznych, dotyczących przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

Egzamin przeprowadzony jest w formie testu pisemnego, który składa się z następujących części:

  • kurs podstawowy – 30 pytań – czas trwania 90 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – 18 pytań – czas trwania – 60 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – 15 pytań – czas trwania – 45 min,
  • kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – 15 pytań – czas trwania 45 min.

Każdy z egzaminów uważa się z zdany w przypadku udzielenia przez egzaminowanego co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi.

W przypadku niezdania egzaminu, zainteresowanemu przysługuje prawo do jednego egzaminu poprawkowego, w terminie 3 miesięcy od dnia rozpoczęcia kursu.
Prowadzenie kursu dokształcającego początkowego i doskonalącego łącznie z jednym lub więcej niż jednym z kursów specjalistycznych, może przy tym odbywać się w formie kursu zintegrowanego dla wszystkich klas.