Dofinansowanie

Prawo jazdy z dofinansowaniem Kraków

Posiadanie uprawnień do kierowania pojazdami mechanicznymi jest obecnie nieodzownym elementem codziennego funkcjonowania, zarówno w mieście, jak i w mniejszych miejscowościach. Prawo jazdy kategorii B jest często warunkiem ubiegania się o posadę. Zakres obowiązków przyszłego pracownika może uwzględniać przemieszczanie się pojazdem służbowym, a codzienny dojazd do miejsca pracy (posiadając prawo jazdy), nawet jeśli jest oddalone od przystanków komunikacji miejskiej lub pory pracy nie odpowiadają rozkładom jazdy, nie stanowi ograniczeń. Posiadanie prawa jazdy jest więc nie tylko oczywistością, ale często koniecznością. Dofinansowania z unijnych programów: Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa wychodzą krok naprzód, oferując osobom zainteresowanym zdobycie kwalifikacji, umożliwiających zawodową obsługę urządzeń mechanicznych. Pracownikom- kierowcom zawodowym otwiera nowe szanse. W ramach szkoleń, dofinansowanych z programów unijnych zdobyć można wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia pojazdów kategorii A, B, C, CE, D, D1.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie kursu prawa jazdy?

W ramach programu Kierunek Kariera o uzyskanie dofinansowania kursu mogą ubiegać się osoby pracujące, osoby prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli posiadają wykształcenie podstawowe, zawodowe lub średnie. Osoby, posiadające wykształcenie wyższe nie są uprawnione do skorzystania z dofinansowania. W ramach programu Kierunek Kariera Zawodowa o dofinansowanie kursu prawa jazdy ubiegać mogą się osoby dorosłe, które podobnie jak w komplementarnym projekcie: Kierunek Kariera, nie mogą posiadać wykształcenia wyższego. W celu uzyskania dofinansowania z programu należy udokumentować posiadanie wykształcenia podstawowego, zawodowego, średniego (najwyższym poziomem edukacji jest w tym względzie zdana matura). Kryterium wykształcenia przy ubieganiu się o dofinansowanie nie uwzględnia osób, które ukończyły 50 lat. Prawo jazdy z dofinansowaniem w Krakowie to możliwość skorzystania z profesjonalnego szkolenia w szkole nauki jazdy. Programy unijne kierują swoją ofertę dla osób pracujących, które chcą podnosić swoje kwalifikacje. Program Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa skierowane są do osób czynnych zawodowo, które chcą poszerzać swoje kompetencje lub powinny tego dokonać, aby móc rozwijać swoje umiejętności w aktualnym miejscu pracy. Aby skorzystać z możliwości odbycia kursu prawa jazdy z dofinansowaniem w Krakowie, należy zgłosić się do Urzędu Pracy. Tam dostępna jest Baza Usług Rozwojowych, która określa, z jakich ofert może skorzystać osoba, która uzyska dofinansowanie. Można starać się o dofinansowanie na wszystkie kategorie prawa jazdy, kursy instruktora nauki jazdy, kursy diagnosty samochodowego oraz kursy kwalifikacyjne, uprawniające do pracy w charakterze kierowcy zawodowego. Warunkiem skorzystania ze wsparcia jest również wzięcie udział w spotkaniach z doradcą zawodowym, które zakończy stworzenie Bilansu Kariery.

Jaką część kosztów pokrywa dofinansowanie z UE?

Dofinansowanie kursów prawa jazdy w Krakowie, uzyskane w ramach projektów Kierunek Kariera i Kierunek Kariera Zawodowa pokryje 85% kwoty kursu prawa jazdy dowolnej kategorii. Zrób coś dla siebie i uzyskaj dofinansowanie, które pomoże Ci zrealizować plany zawodowe, marzenia, a przede wszystkim zmienić szarą rzeczywistość w wygodną, poukładaną przestrzeń. Wybierając szkołę nauki jazdy w Krakowie warto wziąć pod uwagę doświadczenie, kompetencje, odpowiednio przygotowaną flotę pojazdów oraz możliwości, jakie daje nauka obsługi pojazdu. Włącz się do ruchu, a jeśli posiadasz już prawo jazdy kategorii A lub B, poszerzaj swoje możliwości. Niech niezrealizowane marzenia, które uwarunkowane były wysokim kosztem wreszcie się spełnią, a dzięki dofinansowaniu spełnią się szybko, realnie i poniosą za sobą pasmo sukcesów. Dofinansowanie kursów kwalifikacyjnych oraz obsługi wózków widłowych to nowe możliwości zawodowe, z których warto skorzystać, nawet jeśli aktualnie Twoje miejsce pracy nie jest zagrożone. Patrz w przyszłość odpowiedzialnie i buduj nowe możliwości.