Strona główna
     O nas
     E-LEARNING
     Terminarz kursów
     Profil kandydata na kierowcę
     KARTA ROWEROWA
     Kursy prawo jazdy
     Kwalifikacja wstępna
     Kwalifikacja wstępna przyspieszona
     Kwalifikacja wstępna uzupełniająca
     Kwalifkacja wstępna uzupełniająca przyspieszona
     Szkolenie okresowe
     Certyfikat kompetencji zawodowych
     Kurs instruktorów nauki jazdy
     Warsztaty instruktorskie
     Diagnosta samochodowy
     ADR
     Wózki widłowe
     HDS
     Kurs na kombajn zbożowy
     Kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu
     Jazdy doszkalające
     Załoga OES-u
     Galeria
     Zapisy
     Opinie o OES
     Promocje
     Cennik
     Kontakt
     Jak do nas trafić?
     Pracownia psychotechniczne
     Polityka prywatności

Profil kandydata na kierowcę

UWAGA!! W związku ze zmianami, które nastąpiły dnia 19 stycznia 2013 roku, zmieniła się organizacja przeprowadzania zapisów na kursy prawa jazdy

A mianowicie od tego dnia, aby zapisać się na kurs prawa jazdy wybranej kategorii, niezbędne jest wcześniejsze utworzenie profilu kandydata na kierowcę  ( karta formatu a4 z 20 cyfrowym numerem), które należy przedstawić w ośrodku szkolenia kierowców najpóźniej dzień przed rozpoczęciem kursu.

 

 

BEZ OKAZANIA NUMERU PKK ( profilu kandydata na kierowcę)  OSOBA NIE MOŻE ROZPOCZĄĆ KURSU.

 

W celu utworzenia profilu kandydata na kierowcę należy w pierwszej kolejności skompletować wszystkie niezbędne dokumnenty tj. : 

  • orzeczenie lekarskie o braku przecwiwskazań do kierowania pojazdami danej kategorii wydane na podstawie art. 75 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz.U nr 30 poz. 151 z późn. zm) - wydane przez lekarza uprawnionego do badań kierowców; 
  • 1 x wyraźna, aktualna i kolorowa fotografia o wym. 3,5 x 4,5 cm z widocznym lewym profilem twarzy - nie taka jak do paszportu  ;
  • zgoda rodzica/opiekuna ( jeżeli osoba nie ma ukończone 18 lat - druk do pobrania w ośrodku);
  • orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami dla kandydataów na kierowców - dotyczy kat. C1,C1+E,C, C+E, D1, D1+E, D, D+E . Orzeczenie winno być wydane w trybie art. 82 ust. 1 pkt. 1lit.a ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami ( Dz.U nr 30 poz. 151 z późn. zm); 
  • kserokopia posiadanego dotychczas prawa jazdy  ( jeżeli jest wydane);
  • wniosek o wydanie prawa jazdy ( do uzupełnienia na miejscu w urzędzie lub do pobrania w ośrodku);
  • dowód osobisty lub paszport z potwierdzeniem adresu zameldowania z numrem PESEL pobrane z Urzędu Miasta lub Gminy.

 ****INFORMUJEMY, ŻE BADANIA LEKARSKIE MOŻNA ZROBIĆ W NASZYM OŚRODKU, A BADANIA PSYCHOTECHNICZNE W NASZEJ PRACOWNI PRZY UL. KRUPNICZEJ 34/1 ****

 

 Następnie wszystkie dokumnety należy złożyć  w odpowiednim do swojego adresu zameldowania w organie wydającym prawo jazdy . Uwaga Starostowa ma ustawowo 2 dni robocze na wydanie numeru PKK

JEDNAK OD TERAZ NIE MUSISZ ZAPRZĄTAĆ SOBIE GŁOWY URZĘDAMI!  MY TO ZROBIMY ZA CIEBIE!

NASZ OŚRODEK MASZ MOŻLIWOŚĆ UTWORZENIA PKK NIE ZALEŻNIE OD MIEJSCA ZAMELDOWANIA!

NIEZBĘDNE JEST DO TEGO TYLKO PISEMNE UPOWAŻNIENIE ( DRUK DO POBRANIA W BIURZE OŚRODKA) ORAZ UISZCZENIE OPŁATY SKARBOWEJ ZA UPOWAŻENIE W WYSOKOŚCI 17 ZŁ! I GOTOWE:)

 

 

 
 
Kraków:
tel. 012 632 06 06
tel. kom. 512 324 369
tel. 012 633 49 77, tel. kom. 501 294 854
biuro czynne:
pn-pt 8.00 - 20.00, sob 9.00 - 13.00
GG: 8153254 biuro.oes@interia.eu


KAT. A
KAT. B
KAT. B+E
KAT. C
KAT. C+E
KAT. D
 
   
Transport Kraków OSK blog PKK Kraków. Profil kandydata na kierowcę Kraków.