Nauka jazdy w Krakowie

OES Kraków

<< galeria zdjęć >>
OES KRAKÓW - kodeks drogowy::
Art. 4.
Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze mają prawo liczyć, że inni uczestnicy tego ruchu przestrzegają przepisów ruchu drogowego, chyba że okoliczności wskazują na możliwość odmiennego ich zachowania.

Nauka jazdy w Krakowie