Kursy instruktora nauki jazdy

Mapa serwisu  
Prawo jazdy w Krakowie.
Ośrodek Szkolenia Kierowców Auto szkoła OES

Szkoły jazdy Kraków

<<Kategorie: A, B, C, D>> << Profesjonalni instruktorzy>> <<Atrakcyjne ceny>>


www.oes.krakow.pl

SUPER OFERTA
kursy przewozu osób i przewozu ładunków
KURS INSTRUKTORÓW NAUKI JAZDY - PROMOCYJNA CENA 2100zł
KURS DODATKOWY cena 500zł
Kursy instruktora nauki jazdyKurs instruktora nauki jazdy
Wymagania oraz dokumenty, które są potrzebne przed rozpoczęciem kursu:
 • Wykształcenie min. średnie: świadectwo ukończenia szkoły średniej - kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu, posiadanie prawa jazdy danej kategorii min. 3 lata prawo jazdy - kserokopia dokumentu - oryginał do wglądu,
 • Badanie lekarskie przeprowadzone przez lekarza uprawnionego do badań kierowców: orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
 • Badanie psychologiczne: orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem,
 • Zaświadczenie potwierdzające, że osoba nie była karana wyrokiem sądu za przestępstwa lub wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym: zaświadczenie o niekaralności z sądu, zaświadczenie o niekaralności z policji.


Cena kursy na instruktora jazdy
Cena: 2100zł
Cena kursu obejmuje:
 • szkolenie teoretyczne,
 • szkolenie praktyczne,
 • komplet materiałów szkoleniowych,
 • egzamin końcowy.

Cena nie obejmuje:
 • badań lekarskich oraz psychologicznych,
 • opłat za wydanie zaświadczeń o niekaralności z policji i sądu,
 • opłat za egzaminy państwowe,
 • opłaty za wpis do ewidencji instruktorów nauki jazdy,
 • opłaty za wydanie legitymacji instruktora nauki jazdy.

Istnieje możliwość wpłat ratalnych. Dodatkowe szkolenie 500zł.

Miejsce zajęć:
ul. Czarnowiejska
Zajęcia odbywają się wieczorami oraz w weekendy.
Zapisy możliwe w każdej z naszych placówek.

Jak wygląda Kurs na Instruktora?
Składa się on z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna składa się z wykładów w zakresie:
128 godzin zajęć teoretycznych:
 • Psychologii,
 • Metodyki Nauczania,
 • Prawa o Ruchu Drogowym,
 • Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego,
 • Techniki Kierowania,
 • Zasad Prowadzenia Ośrodka.


Część praktyczna składa się:
Kat.B - 80 godzin
 • szkolenie w zakresie prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • obserwację prowadzenia zajęć teoretycznych i praktycznych,
 • prowadzenie prezentacji przez kandydatów na instruktorów podczas wykładów,
 • prowadzenie prezentacji przez kandydatów na instruktorów podczas zajęć praktycznych na placu manewrowym.


Po zakończeniu zajęć teoretycznych rozpoczynają się zajęcia praktyczne. Posiadamy bardzo dobrze wykwalifikowana kadrę Instruktorska z wieloletnim doświadczeniem.

Kursy instruktora nauki jazdy